Nikica Krajina
© Carmen Ezgeta

                                           Odvec dugo
                                                 po navici
                                                     kao stara kurva
                                                                                          smrt
                                                   druguje sa mnom
                                                             No, ne dam joj
                                                                              mira
                                                                 vec ju, iz sucuti,
                                                                 nije ona kriva,
                                                                         vucem
                                                       za usahle prste
                                                      uz moj dnevni
                                                           obred:
                                                      zajutrak,
                                               kava i cigareta
                                                                         posao,
                                        objed pa konjak
                            biblioteka;
              a nakon vecere
                zovem je
                        u postelju,
                            da ne spava
                                                       sama